DÜNYA SURİYE DE BİR İMTİHAN VERİYOR

'ULUSLARARASI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKALARI SEMPOZYUMU' BAŞLADI... DÜNYA SURİYE'DE BİR Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve 20 ülkeden katılımcının katıldığı 'Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sen dikaları Sempozyumumda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalcın, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekti. Yalcın, | sempozyuma gelenlere hitaben de; önemli bir ülkede olduklarını, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikaları bakımından da Türkiye'nin en büyük sendikasının misafiri olduklarını ifade etti. Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memis ise basta sağlık" sorunları olmak üzere her türlü olumsuzlukla mücadeleyi göze alarak, bütün mazlum ve mağdurların yardımına koşmakla | mükellef olduklarını söyledi. MİLLİ GAZETE/ANTALYA VERİYOR ^^ MEMUR-SEN KonfederasyorA nu'na bağlı Sağlık-Sen tarafından düzenlenen ve 20 ülkenin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sendika temsilcilerinin katılımı ile 3 gün sürecek Uluslararası Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikaları Sempozyumu'Antalya'da başladı. GÖZYAŞININ DURMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sempozyumda yaptığı konuşmasında, sendikal örgütlülüğün ve hak mücadelesinin önemine dikkat çekti. Dünyada dökülen mazlum ve mağdur gözyaşının, alın teri mücadelesi ile duracağına inandığını söyleyen Yalçın, "Bizler emeğin temsilcileriyiz. Ekmek mücadelesi veriyoruz. Bizim örgütlülüğümüz, mücadelemiz, üyesi olduğumuz sivil toplum kuruluşlarının davranışlarına sunacağımız katkı, dünyadaki gözyaşının da durmasını sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİ İÇİN CANLARINI HİÇE SAYIYOR Bugün ülkemizin hemen yanı başında bir acı, savaş ve trajedinin yaşandığını söyleyen Yalçın, "Savaş devam etse de, kesintisiz bir hizmet, aksamaksızın sürüyor. Sağlık çalışanlarımız, o savaş ortamında bile kendi canlarını hiçe sayarak başkasını yaşatmaya çalışıyor." dedi. . .,.,. cnn r,pnPl Başkanı Metin Menus ise w saftlık-sen Genel Başkan, ^^lZ İlikli, güvenli ' .»«sSSssşşs akvurtdvsv dayanışmaya ™ *KSele ederek, ortak coolarak ortak sorunlarımıza, bu kte mu« sendlkageliştireceğiz, dedi. .... YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ Kuruldukları günden beri sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yanı sıra tüm kamu görevlilerinin mücadelesini sürdürmeyi, sivil toplum ve demokrasi mücadelesiyle birlikte devam ettirmeyi davaları olarak kabul ettiklerini söyleyen Memis, "Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak; geçmişte yaşadığımız her türlü zorluğa rağmen kat ettiğimiz mesafeyi, bugün üstlendiğimiz sorumluluğu ve bundan sonra yürüyeceğimiz yolu görerek; sendikal mücadelemize ve sivil toplumun gelişmesine azami katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Ülkemizin en büyük sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası olarak; dost ve kardeş ülkelerdeki partnerlerimizle eşit paydaşlık çerçevesinde ikili ve çoklu temaslarımızı daha ileri noktalara taşımak ve karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak geleceğe dönük projeler üretmek suretiyle önce çalışanlarımız olmak üzere insana, insanlığa dair faydalar sağlama kararlılığı içindeyiz." seklinde konuştu. SAĞLIKTA ÖNEMLİ DÖNÜŞÜMLER YASANDI Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ise konuşmasında, sağlıkta yasZn dönüşüm ve gelecek vizyonuna vönelik değerlendirmelerde buundu. ffie'de sağlık sistemi ve hizmetlerinin 2002allarından günümüze dek surekü gelişerek devam ettiğini söyleyerıGumu , kıllardır bu sistemin W°**£*££ olarak, bu gelişimden bahsetmek ıs ttorum. Farklı sağlık hizmeti sunan kurumlar vardı, bunlar birleştirildi, önümüzdeki iki yıl içinde yemlenmiş hastanelere kavuşuyoruz. Buğu ne'kadar hastanelerimizin sayılarını artırdık. Şehir hastanelerini kuruyoruz. Bu şehir hastanelerinde tam do nanımh'sağhk çalışanları i e hizmet veriyoruz." açıklamasında bulundu. SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YÖNELİK BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ Ayrıca sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda iyileştirme yaparak memnuniyetlerini artırmak için çalıştıklarını da belirten Gümüş, şunları kaydetti: "Sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan dönüşümün mimarı sağlık calısanlarımızdır. Onların memnuniyetini artırmak önceliğimiz arasında yer alıyor. Bu durumla İlgili düzenlemeyi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz."

  • PAYLAŞ :